Ücretsiz Keşif
7/24 Servis
Endütstriyel Çözüm Ortağınız

Krom Klima

  • Arifiye Mh. Atatürk Cd. No: 22 /A / ESKİŞEHİR
  • 0222 230 33 00
  • info@mevsimiklimlendirme.com.tr

Paslanmaz Klima Maliyet Analizleri

 

NEDEN PASLANMAZ ÇELİK KLİMANIN KULLANILMASI GEREKTİĞİ HUSUSUNDA MALİYET ANALİZLERİ

 

1-) YILLIK EŞDEĞER MASRAF YÖNTEMİ (YEM) İLE AÇIKLAMASI ; (BİLİNEN BİR YÖNTEM OLDUĞU İÇİN KAYNAK BELİRTİLMEMİŞTİR)

YEM varlığın yaşam döngüsünün yıllık eşdeğeridir.

YEM yönteminde , alternatif yatırım projelerinin yıllık giderleri karşılaştırılak yıllık giderleri en düşük olan proje seçilir. Böyle bir karşılaştırmanın yapılabilmesi için projelerin bütün giderlerinin yatırım dönemi ve işletme dönemleri boyunca eş masraf şeklinde gerçekleşmesi gerekir.

Bir yatırım projesinin yıllık gideri işletme giderleri ile yatırım tutarının bir yıla düşen payının toplamına eşittir. Yatırım tutarının bir yıla isabet eden payı aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.

C=toplam yatırım tutarı r=yıllık faiz oranı n=yatırımın faydalı ömrü

Yatırımın hurda değerinin alınması halinde , bununda yıllık eşdeğer tutarı hesaplanarak işleme dahil edilir.

Yatırımın hurda değerinin hesaplanması aşağıda denklem doğrultusunda hesaplanmaktadır;

Yatırım maliyeti aşağıda belirtilen formül doğrultusunda hesaplanmaktadır;

YEG=YEYM+YİG-YEHD

ÖRNEK =

DEĞERLER

100000/BTU KLİMA

PASLANMAZ ÇELİK KLİMA

100000/BTU

YATIRIM TUTARI

4,080.00 €

 

13,500.00 €

 

FAYDALI ÖMÜR (YIL)

3 YIL (MAX)

15 YIL (MİN)

İŞLETME GİDERLERİ

615

 

184 €

 

FAİZ ORANI (ENFLASYON)

% 10

% 10

 

 

 

 

YIL

100000/BTU KLİMA

PASLANMAZ ÇELİK KLİMA

100000/BTU KLİMA

0.YIL (ŞİMDİ Kİ ZAMAN)

-

-

1. YIL

416 €

184 €

2.YIL

416 € +300 € =715 €

184 €

3.YIL

416 € +300 € =715 €

184 €

 

184 €

 

184 €

 

184 €

 

184 €

 

184 €

 

184 €

 

184 €

 

184 €

 

184 €

 

184 €

 

184 €

 

15.YIL

184 €

       

 

A 100000/BTU Klimanın toplam 3 yıllık masrafı 1848 € (416€+2x715€)

416 € BAKIM MASRAFI ,300 € TAMİR MASRAFI.

YILLIK ORTALAMA BAKIM MASRAFI AŞAĞIDAKİ FORMÜL DOĞRULTUSUNDA HESAPLANMAŞTIR.

100000/BTU normal klimanın tutarının 1 yıla isabet eden payı ;

Projenin yıllık eşdeğer masrafı : 615 € + 1640 € = 2256 €

B) 100000/BTU Paslanmaz çelik klimanın bakım masrafı her yıl aynı olduğu için YİG=yıllık işletme gideri 184 € dur.(yıllık bakım ve tamir masrafları sabit tutulmuştur ).Tamir masrafı ise bakır boru kullanılmadığı için sıfır kabul edilmiştir

  1. € BAKIM MASRAFIDIR.. TAMİR MASRAFI=0

100000/BTU Paslanmaz Çelik Klimanın tutarının 1 yıla isabet eden payı ;

Projenin yıllık eşdeğer masrafı =1774 € + 184 € = 1958 €

1958 € ˂ 2256 € eşitliği olduğu için paslanmaz çelik klima tercih edilir.

(YEM YÖNTEMİNE BİR SAYININ NE KADAR BÜYÜK/KÜÇÜK OLDUĞUNDAN ZİYADA EŞİTLİĞİN HANGİ TARAFINDA YER ALDIĞI ÖNEMLİDİR)

2 )NET NAKİT AKIŞ DİYAGRAMINA GÖRE KIYASLANMASI; (KAYNAK ATIKSU MÜHENDİSLİĞİ Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK SAYFA=516)

(http://www.iski.gov.tr/web/assets/SayfalarDocs/e-kutuphane/kultur/docs/at%C4%B1ksu-m%C3%BChendisli%C4%9Fi.pdf)

Nakit akış diyagramları üzerinde, zamanın belirli noktalarında nakit girişlerinden nakit çıkışları çıkarılmak suretiyle nakit akışları belirlenir. Gelir ve faydalar, pozitif tarafta ve yukarı yönlü oklarla temsil edilir.

 

 

 

 

100000/BTU

 

 

 

YIL

YIL 100000/BTU

100000/BTU

PASLANMAZ ÇELİK

 

 

 

100000/BTU

PASLANMAZ ÇELİK

NORMAL KLİMA

KLİMA

FARK

EKLENİK FARK

NORMAL KLİMA

KLİMA

NET NAKİT AKIŞI

NET NAKİT AKIŞI

 

 

0 ( ŞİMDİ Kİ ZAMAN )

0( ŞİMDİ Kİ ZAMAN )

-4.080,00 €

-13.500,00 €

-9.420,00 €

-9.420,00 €

1. YIL

1

1430€+615€=-2045€

1.430€+185€=-1615€

430,00 €

-8.990,00 €

2. YIL

2

1430€+615€=-2045€

1430€+185€=-1615€

430,00 €

-8.560,00 €

3. YIL-0.YIL

3

1430€+615€+4080€=-6545€

1430€+185€=-1615€

4.930,00 €

-3.630,00 €

1. YIL

4

1430€+615€=-2045€

1430€+185€=-1615€

430,00 €

-3.200,00 €

2. YIL

5

1430€+615€=-2045€

1430€+185€=-1615€

430,00 €

-2.770,00 €

3. YIL-0.YIL

6

1430€+615€+4080€=-7045€

1430€+185€=-1615€

4.930,00 €

2.660,00 €

1. YIL

7

1430€+615€=-2045€

1430€+185€=-1615€

430,00 €

3.090,00 €

2. YIL

8

1430€+615€=-2045€

1430€+185€=-1615€

430,00 €

3.520,00 €

3. YIL-0.YIL

9

1430€+615€+4080€=-7545€

1430€+185€=-1615€

4.930,00 €

9.450,00 €

1. YIL

10

1430€+615€=-2045€

1430€+185€=-1615€

430,00 €

9.880,00 €

2. YIL

11

1430€+615€=-2045€

1430€+185€=-1615€

430,00 €

10.310,00 €

3. YIL-0.YIL

12

1430E+615E+4080E=-8045E

1430€+185€=-1615€

4.930,00 €

16.740,00 €

1. YIL

13

1430€+615€=-2045€

1430€+185€=-1615€

430,00 €

17.170,00 €

2. YIL

14

1430€+615€=-2045€

1430€+185€=-1615€

430,00 €

17.600,00 €

3. YIL-0.YIL

15

1430€+615€=-2045€

1430€+185€=-1615€

430,00 €

18.030,00 €

 

 

5. yılın sonunda net nakit akış diyagramında Paslanmaz Çelik Klima kazanç sergilemeye başlamıştır.
6.yıldan itibaren Paslanmaz Çelik Klima kar sağlamaya başlamıştır.
32800 €/15=2186€ → 13500€/2186=6.1 yıl .(Amortisman süresi 6 yıldır)
 
Karın bugünkü değeri BD: = -9420 €+4930€(